Důchod se nám vzdaluje

0 Comments

Andrej Babiš údajně načerpal inspiraci k nové důchodové reformě od guvernéra České národní banky Rusnoka. Tato reforma byla již navrhována v roce 2004 a vychází z takových hodnot, které by byly u nás dlouhodobě udržitelné a lidé by se mohli přestat obávat o to, že na stará kolena budou zcela bez příjmů.
Navrhovaný model by měl stát na třech pilířích, respektive na dvou povinných a jednom dobrovolném. Základem Rusnokova návrhu je systém, který by stanovil základní rovný minimální důchod podle počtu vychovaných dětí a dále tedy k tomu povinné spoření na toto období.
kontrola grafu
Základní vize nového systému
Tato část by byla financována z peněz, kteří by sem odváděli všichni aktivní jedinci. Tyto finance by dále byly zdrojem pro výplatu základních penzí. Nárok na výplatu těchto dávek by však měli pouze ti lidé, kteří vychovali alespoň jedno dítě. Maximální výše této podpory by však byla rovna polovině průměrné mzdy a náležela by výhradně rodičům, kteří vychovali minimálně tři děti.
Samozřejmě je v návrhu ještě spousta nevyřešených věcí, ale protože všichni víme, že je třeba zvýšit porodnost minimálně na 2,1 dítěte na jednu ženu, jedná se nejen o nástroj, jak udržet důchody ještě dlouhé roky, ale také zvýšit porodnost.
Stárnoucí populace a nutnost důchodové reformy
Protože demografický vývoj je takový, že se prodlužuje průměrná délka života, je samozřejmě výdaj na důchody stále vyšší a vyšší, právě díky stárnoucí populaci. Aktuálně je to tak, že aktivní lidé ze svých hrubých mezd odvádí vlastně část peněz přímo důchodcům.
stařenka v kabátě
Vlivem prodlužování délky života a stárnutí celé naší populace se dá snadno předpokládat, že penzistů bude přibývat, aktivních lidí tedy stále ubývat a financování penzí bude v budoucnu neudržitelná, pokud nepřijde právě důchodová reforma.
Pokud by však důchodová reforma nepřišla, musí zákonitě dojít k prodlužování věku, kdy člověk bude moci do důchodu odejít. Tyto údaje potvrzuje také Český statistický úřad, který letos poprvé pro vládu vypracuje zprávu právě o důchodovém systému. Aktuálně zveřejněné informace ukazují, že již čtyřicátníkům se vidina důchodu velmi vzdaluje.