Ako nám to všetko krásne doteraz vychádzalo. Nemali sme skoro žiadne väčšie problémy. Dieťa bolo a našťastie je aj naďalej zdravé. Stále vymýšľa, skúša a objavuje nové možnosti. Lenže všetko dobré a krásne jedného dňa končí. Partner bol v rámci znižovania stavu preradený na menej platené miesto. Síce môžete byť radi, že v práci zostal, ale môžete naozaj teraz všetko finančne utiahnuť. Veľakrát veľmi ťažko. Zrejme vám nezostáva nič iné, než sa pokúsiť o prilepšenie rodinnému rozpočtu. Tu však mnohokrát nastane veľký problém. Vaše dieťa nie je doteraz schopné sa o seba dostatočne postarať. Nie, že by nebolo samostatné, ale bohužiaľ jeho schopnosti sú primerané veku. Nezostáva než mu zabezpečiť primeranú starostlivosť. Bohužiaľ, nie všetci majú chápajúcich rodičov, ktorí sa toho môžu ujať. V dnešnej dobe musí veľakrát pracovať aj starobný dôchodca.

Musíme to ako vyriešiť

Ak máte možnosť, môže postačiť umiestniť svoje dieťa do primeraného kolektívu rovnako starých detí. Jednou z možností je využiť detské jasle . Tu sa vaše dieťa nielen mnohému priučí, ale bude rado aj za kolektív detí. Alebo máte snáď inú možnosť? Veľakrát naozaj nie.